ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Så behandlar vi dina personuppgifter

Allmänt

Vi hanterar alla personuppgifter och säkerheten kring dessa enligt gällande lagar och förordningar (GDPR). I vår integritetspolicy beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras.

Tillgänglighet

Om vår integritetspolicy är svår att förstå, eller på annat sätt otillgänglig för dig ber vi dig kontakta oss på 0390-415 08 eller info@sharemusic.se så kan vi ge dig informationen på ett annat sätt.      

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

ShareMusic & Performing Arts, org.nr 802413-3640 med adress Box 56, 563 22 Gränna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter lagrar vi?

De personuppgifter vi lagrar är namn, e-postadress, titel, telefonnummer och bransch-/organisationstillhörighet samt audiovisuellt material där du som person identifieras.  

Vad är den rättsliga grunden för insamling

I och med att du lämnar personuppgifter till ShareMusic registreras och lagras uppgifterna om dig. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer ShareMusic & Performing Arts hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke.  

Om ShareMusic använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy. Personuppgiftsbehandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.  

I de fall ShareMusic inhämtar personuppgifter som betraktas som känslig information inhämtas alltid ett samtycke. Samtycket ska erhållas via ett separat stycke som berör exakt hur personuppgifterna ska användas och hur de samlas in. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Ändamål för insamling

Data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig och för att informera om vårt arbete och vår verksamhet. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Tillhandahålla våra tjänster
  • Kommunicera med dig
  • Fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser
  • Tillgodose dig med nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden  
  • För att, med audiovisuellt material, dokumentera och synliggöra aktiviteter och evenemang.

Vilka delar vi dina personuppgifter med

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar. Dessa företag är då så kallade personuppgiftsbiträden. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.  

För att dela personuppgifter med en tredje part, så som till exempel en finansiär, inhämtar ShareMusic alltid samtycke av dig.  

Hur tar du del av den lagrade informationen

Om du önskar ta del av den lagrade informationen kontaktar du info@sharemusic.se med din begäran.

Så raderar du eller rättar information

Om du önskar radera eller rätta dina lagrade personuppgifter kontaktar du info@sharemusic.se  med din begäran.  

Period som uppgifterna lagras

Dina personuppgifter förvaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna behandlas. Det innebär t.ex. att personuppgifterna sparas så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och ShareMusic kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för marknadsföringsändamål och statistik.

Om cookies

En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. ShareMusic använder cookies (eller kakor) för att förbättra besökares upplevelse av vår hemsida. Vi använder Google Analytics för få webbstatistik som lär oss mer om våra målgrupper.

Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personuppgifter så som namn eller e-postadress. Informationen kan inte spåras av ShareMusic. Du kan alltid göra inställningar på din dator som hindrar cookies. Det kan dock innebära att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar som de ska.

Om du vill veta mer om cookies kan du besöka Post- och telestyrelsens hemsida: https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Kontakta oss

Har du frågor rörande ShareMusics hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till ShareMusic hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på 0390-415 08 eller info@sharemusic.se. Du kan även avregistrera dig i den kanal du fått kommunikation i.