ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
På bilden är Peter Larsson, musiker från ShareMusic med sin mentor, musikern och producenten Gusten Aldenklint och Lloyd May, masterstudent vid Dartmouth College, USA. De befinner sig i en musikstudio bland olika musikinstrument som gitarr och trummor. Peter och Lloyd syns i förgrunden, de tittar på något tillsammans och ler. Peter är klädd i en vit tröja och har ett par glasögon, Lloyd har en svart tröja på sig och ett par glasögon. Bakom dem sitter Gusten framför en bärbar dator och skriver något. Han har en keps, en grå tröja och svarta byxor på sig. Väggarna i studion är målade i grönt och vitt.

Forskning och innovation

Som utvecklingsplattform och kunskapscenter tar vi löpande emot forskningsförfrågningar från överallt i hela världen. Vi erbjuder exempelvis möjlighet att följa arbetet med specifika metoder, hela projekt eller samarbete med någon av våra ensembler. Vi är ofta del av olika typer av forskningsprojekt inom områden som samskapande och teknisk utveckling.

Foto: ShareMusic & Performing Arts

Som kunskapscenter är det viktigt för oss att utveckla verksamheten utifrån den kunskap och erfarenhet som redan finns, både i branschen och inom utbildningsväsendet. Hos oss utvecklas kunskap, den byggs på, utforskas och undersöks och vi genererar också helt ny kunskap. Genom bland annat vårt akademiska råd är vi sammankopplade med högre utbildningar och andra relevanta aktörer i Sverige och internationellt. Vi har alltid blicken utåt på vad som händer i vår omvärld.

Under den tid vi har utvecklats till kunskapscenter har vi fått in mer och mer forskningsförfrågningar från hela världen. Vi har haft masterstudenter och doktorander som samarbetat med oss eller haft residens och vi ingår i flera forskningsprojekt.

Akademiskt råd och forskningsstrategi

I arbetet med att etablera ShareMusic som kunskapscenter har ett internationellt akademiskt råd bildats för att säkerställa att arbetet även förankras vetenskapligt. Rådets medlemmar är Sofia Kjellström från Jönköping Academy, Beata Alving från Sigtuna kulturskola, Patricia Alessandrini från Stanford University i USA, Deborah Kelleher från Royal Irish Academy of Music, Frank Lyons MBE från Ulster University på Nordirland, samt Nigel Osborne (rådets ordförande), Edinburgh University.

Läs mer om Akademiska rådet här: Akademiska rådet

För att utföra ett metodiskt expansivt arbete i relation till den akademiska världen, har rådet upprättat en 5-årig forskningsstrategi för kunskapscentret. Forskningsstrategin som fungerar som vägledande verktyg i att kunna prioritera bland de forskningsförfrågningar och samarbeten som kommer in. Strategin ger även en framtida riktning för urvalet till vår digitala kunskapsbank.

“The strategy is focused on inclusion. It is designed to encourage and facilitate investigation of the nature of inclusive art making, with a view to understanding more fully its nature and dynamics, raising standards, and extending the breadth and depth of innovative practice."


Tonsättaren Karen Power sitter i en musikstudio. Bilden tagen mitt i samtal så Karen håller ett mindre musikinstrument i trä och förklarar något. Hon har en ljusblå tröja och svarta byxor på sig. Bakom henne står ett notställ och några slaginstrument och högtalare. I bakgrund syns en ljusgrön vägg.
Foto: ShareMusic & Performing Arts

Vår digitala kunskapsbank

ShareMusic håller på att upprätta en digital kunskapsbank. Till kunskapsbanken håller vi på att samla in vetenskapligt granskat material från humaniora och andra områden. Inkludering och konstnärlig utveckling står givetvis i fokus. Där ska också finnas handböcker, konkreta exempel och fallstudier, rapporter, filmer och mycket mer som har utvecklats av eller i samarbete med ShareMusic. Det kan också vara material vi samlat in från andra institutioner och verksamheter.

Vår kunskapsbank ska bli en ledande internationell källa för både erfarenhetsutbyte och forskning inom området. Idag finns ingenting liknande som samlar kunskap inom inkluderande konstnärligt arbete från hela världen.

Remote Performance Platform för kollaborativt musikskapande

Vi arbetar också mycket med ett område som handlar om kreativt skapande på distans - utvecklandet av en Remote Performance Platform. Utvecklandet av plattformar för att kunna skapa tillsammans på distans kan öppna helt nya möjligheter för att skapa konst.

Utvecklandet av just Remote Performance Platform är ett av ShareMusics bidrag till forskningsprojektet Muse-it. Projektkoordinator för Muse-it är Högskolan i Borås och det medfinasieras av Europeiska Unionen.

Deltagarna som är med i utvecklingen av Remote Performance Platform kommer att skapa musik tillsammans på distans. Forskning, teknologisk utveckling och kollaborativt musikskapande kommer att ske mer eller mindre samtidigt i processen. Eftersom plattformen är till för samskapande på distans och online-upplevelser, kan de flesta deltagare medverka i forskningsprocessen från sina hem.

Forskningen som genomförs i utvecklingen av Remote Performance Platform undersöker också de interaktiva möjligheterna med teknologin som används. Forskningsdeltagarna kommer inte bara att kunna utforska ljudet av musik, utan även utforska känslan av musik. Genom att inkludera kommunikationen av tankar och känslor mellan deltagarna, vill vi utveckla den samskapande konstnärliga processen på distans. Huvudforskare för arbetet med ShareMusics plattform är professor Nigel Osborne.

Läs mer om vårt arbete med Muse-it här: MuseIT