ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
En storbildsskärm som visar flera olika datorskärmar, som i ett kollage. På de olika skärmarna kan man se personer som spelar instrument. Personerna sitter på olika geografiska platser. I nedre höger hörn syns en MuseIT-logga i vitt och grönt.
Från Remote Performance Skåne. Foto: Helena Fernandéz Cavada.

MuseIT

ShareMusic deltar i det EU-finansierade projektet MuseIT. Målet med projektet är att öka tillgången till, förutsättningar för jämlika möjligheter och inkludering inom kultur.

ShareMusics del i projektet syftar till att skapa en digital plattform som ska möjliggöra ett musikaliskt samskapande på distans.

Lyssna på texten

Lättläst version

Bakgrund

Såväl FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt EU:s stadga om grundläggande rättigheter för medborgare behandlar rätten till att på ett jämlikt sätt kunna ta del av, medverka i och skapa kultur.

Trots konventioner och stadgar, och allt arbete som faktiskt genomförs för att stärka de mänskliga rättigheterna inom dessa områden, visar det sig svårt att nå hela vägen. Det råder fortfarande stora begränsningar för personer med funktionsnedsättning att inkluderas fullt ut i det kulturella livet.

I programförklaringen för projekt MuseIT konstateras att det finns ett behov av förändring i attityder, i utformning av utrymmen, i kommunikationsmetoder och av teknik, för att övervinna fysiska, attitydmässiga och sociala hinder för verklig inkludering.

Ambitionen för projektet är att utveckla och sprida teknologier och tekniker som underlättar och breddar tillgången till kultur och kulturella tillgångar. En del av projektet är att se till att Europas kulturarv bevaras och skyddas på ett inkluderande sätt.

Projektet

MuseIT är ett omfattande projekt. Nio europeiska partners och två partners från länder utanför EU ingår.

De framsteg som vi ska arbeta mot inom MuseIT är:

(a) Ökad tillgänglighet till kulturtillgångar, genom utveckling av multisensoriska tekniker och alternativa uttryck. För att möjliggöra engagemang för alla, oberoende av funktionsförmåga.

(b) Ett bredare engagemang och deltagande i kulturellt medskapande.  

(c) Utvecklade metoder för bevarande och skydd av kulturarvet, med fokus på inkludering.

ShareMusics del är primärt fokuserad på punkt b), att skapa förutsättningar för ett bredare engagemang och deltagande i kulturellt medskapande. Vi ansvarar för utvecklingen av Remote Performance Platform – en innovativ digital miljö där människor, oavsett funktionsförmåga, kan vara musikaliskt kreativa tillsammans på distans.

Ansvarig forskare för vår del av projektet är professor Nigel Osborne.

Vårt arbete

Vi kommer att arbeta mot att plattformen Remote Performance ska göra det möjligt för användare att inte bara dela musikaliska upplevelser i realtid utan också de känslor och den motivation som uppstår inom den kreativa processen.

En viktig del av den digitala plattformen är att den ska möjliggöra en ljudfördröjning som mycket liten/minimal. Vi vill också utveckla den samskapande konstnärliga processen, genom att underlätta och inkludera kommunikation av tankar, känslor och stämningar mellan deltagare. I det arbetet kommer sensorer, avatarer och neurologisk analys av musikdata att användas.

Inom projektet kommer vi att genomföra samskapande sessioner med olika grupper. Vi kommer att involvera totalt upp till 30 deltagare under den tid projektet pågår.

Deltagarna kommer att ingå i mindre grupper. I grupperna kommer deltagarna att vara med och såväl utveckla plattformen utifrån egna iakttagelser och upplevelser vid sessionerna, som dela med sig att intryck och tankar kring användningen av plattformen.

Vill du vara med som deltagare i projektet MuseIT?

Vi söker personer som vill vara med som deltagare i vårt projekt att utveckla plattformen för digitalt samskapande.

Deltagarnas uppgifter är bland annat att testa och utvärdera plattformens funktioner under tiden vi utvecklar plattformen.

Låter det intressant och spännande?

Du kan läsa mer om att vara deltagare i MuseIT här:
Delta i ett europeiskt forskningsprojekt

Mer läsning om projektet MuseIT

Projekt MuseIT:s huvudwebbsida:

www.muse-it.eu

Artiklar:

Remote Performance Platform

MuseIT-samling i Paris

Mot tillgänglighet för alla ‒ symposium i Borås

Den blåa EU-flaggan med en gul ring av stjärnor i mitten. Till höger om flaggan står i blått texten Medfinansieras av Europeiska unionen.

Definitioner

Namnet MuseIT

Mer Information

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Namnet MuseIT

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.