ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
En storbildsskärm som visar flera olika datorskärmar, som i ett kollage. På de olika skärmarna kan man se personer som spelar instrument. Personerna sitter på olika geografiska platser. I nedre höger hörn syns en MuseIT-logga i vitt och grönt.
Från Remote Performance Skåne. Foto: Helena Fernandéz Cavada.

MuseIT

Lyssna på texten

Lättläst version

MuseIT står för:

Multi-sensory
User-centred
Shared cultural
Experiences through
Interactive
Technologies

MuseIT är ett forskningsprojekt som syftar till att kombinera och utveckla avancerad teknik för att underlätta och bredda tillgängligheten till kulturtillgångar på ett inkluderande sätt. Det syftar också till att främja inkludering, deltagande, tillgänglighet och jämlikhet. Målet är att utveckla en plattform för fördjupad och medskapande interaktion med kulturtillgångar och upplevelser på distans.

MuseIT medfinansieras av Europeiska unionen. Totalt är det nio partners från länder inom EU och två associerade partners utanför EU. Projektkoordinator är Högskolan i Borås.

MuseIT bidrar till förbättring inom följande områden:

(a) tillgängligheten till kulturtillgångar genom utveckling av multisensoriska representationer och alternativa uttryck för att möjliggöra engagemang för alla oberoende av funktionella eller sensoriska variationer,

(b) ett bredare engagemang och deltagande i kulturellt samskapande,

(c) metoder för bevarande och skydd av kulturarvet med inkludering i centrum.

ShareMusic’s bidrag till MuseIT

ShareMusics roll i MuseIT-projektet fokuserar på den del som berör kulturellt samskapande. Vi kommer att arbeta med utvecklingen av en Remote Performance Platform som ska möjliggöra musikaliskt samskapande på distans. Men vi är även inblandade i fler delar av projektet, inte minst i att skapa ett tillgängligt arkiv för kulturtillgångar.

Remote Performance Platform för kollaborativt musikskapande

Musik är en viktig del av kulturarvet och en av de svåraste att överföra multimodalt. Musik kan bestå av materiellt kulturarv som noter, instrument och inspelningar. Men ett musikframförande – i synnerhet traditionell sång som förmedlas från generation till generation, som den samiska jojken – är immateriell. Därför är musik en avgörande del av MuseIT. Om vi kan skapa multisensoriska upplevelser av musik, kan vi göra det med andra konstformer också. MuseIT-projektets användarcentrerade och samskapande tillvägagångssätt öppnar upp för att utforska hur det känns att både skapa och uppleva konsten.

Deltagarna som är med i utvecklingen av Remote Performance Platform kommer att skapa musik tillsammans på distans. Forskning, teknologisk utveckling och kollaborativt musikskapande kommer att ske mer eller mindre samtidigt i processen. Eftersom plattformen är till för samskapande på distans och online-upplevelser, kan de flesta deltagare medverka i forskningsprocessen från sina hem.

Forskningen som genomförs i utvecklingen av Remote Performance Platform undersöker också de interaktiva möjligheterna med teknologin som används. Forskningsdeltagarna kommer inte bara att kunna utforska ljudet av musik, utan även utforska känslan av musik. Genom att inkludera kommunikationen av tankar och känslor mellan deltagarna, vill vi utveckla den samskapande konstnärliga processen på distans. Huvudforskare för arbetet med ShareMusics plattform är professor Nigel Osborne.

Teknologin

JackTrip-teknologin som har utvecklats vid CCRMA, Stanford University, är en del av denna plattform. JackTrip erbjuder låg fördröjning (latency) för musiker som samarbetar online. Genom att minimera problemen med fördröjt ljud, kan musikerna vara i princip obehindrat synkroniserade i sitt samspel. Eftersom ljudet passerar genom JackTrip-teknologin, kan vi även experimentera med det digitala rummet och dess resonans. Vi kommer också att utforska haptik och biodata. Genom teknologi och neuroanalys, kommer vi att kunna undersöka hur vi överför känslor och sinnesstämningar till varandra på distans. Genom att använda sensorer, kommer data att samlas in genom nervsignaler och det muskulära systemet, samt andning.

Funktionsnedsättning en avgörande erfarenhet för utveckling

Som kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering, är ShareMusic en av de partners inom MuseIT som har mest erfarenhet av att arbeta med konstnärer med funktionsnedsättning. Vi kommer att rekrytera en forskningsgrupp på sammanlagt uppåt 30 deltagare som ska hjälpa forskarna att utveckla plattformen. Det unika i varje individs egen erfarenhet av funktionsnedsättning är avgörande eftersom den här plattformen ska bli tillgänglig och kunna erbjuda samskapande kulturella upplevelser oavsett vad man har för funktionsförutsättningar. ShareMusics Remote Performance Platform fokuserar på musikskapande, men teknologin som används är applicerbar till andra konstformer. Användningen av multimodal teknologi öppnar upp för förhöjda upplevelser för alla – en viktig aspekt i strävan mot jämlik tillgång till konst och kultur.

Mer läsning om projektet MuseIT

Projekt MuseIT:s huvudwebbsida:

www.muse-it.eu

Artiklar:

Remote Performance Platform

MuseIT-samling i Paris

Mot tillgänglighet för alla ‒ symposium i Borås

Den blåa EU-flaggan med en gul ring av stjärnor i mitten. Till höger om flaggan står i blått texten Medfinansieras av Europeiska unionen.

Samtliga projektpartners i MuseIT

Actronika SAS [FR]

CataLink Limited  [CY]

EXUS Software Monoprosopi Etairia Periorismenis Evthinis [GR]

Högskolan i Borås [SE]

Information Technologies Institute, Centre for Research & Technology Hellas [GR]

King's College London [UK]

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen/ Ddept. DANS [NL]

Michael Culture Association [BE]

Ministero Della Cultura [IT]

ShareMusic & Performing Arts [SE]

Stanford University [US]

Definitioner

Förklaring av ord och begrepp

Mer Information

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Förklaring av ord och begrepp

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.