ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Medlemmar av ShareMusic står utomhus på platsen framför Centre Pompidou i Paris. Alla är klädda i mörka kläder. De tittar in i kameran och ler stort. Det är en mulen dag.
Mötesdeltagare från ShareMusic utanför Centre Pompidou i Paris. Foto: ShareMusic & Performing Arts

MuseIT-samling i Paris

I januari 2023 anordnades ett partnermöte i Paris för projektet MuseIT. Medverkande var deltagare från projektets elva partners, från nio länder. Syfte med samlingen var bland annat att hålla det första mötet för projektets rådgivande och etiska kommittéer. Under mötet diskuterade vi också hur vi bäst kan samarbeta för att uppnå bästa möjliga resultat.

Lyssna på texten

Lättläst version

Bonjour!

Projektet MuseIT ledde oss ut på en spännande resa till Paris tidigare i år. Alla projektets elva partners från nio länder samlades för ett möte, som leddes av projektets koordinerande partner Högskolan i Borås.

Under samlingen i Paris genomfördes det första mötet för MuseITs rådgivande och etiska kommittéer. Projektet presenterades för kommittéerna, och vi fick tillbaka bra, användbara kommentarer och vägledande frågeställningar.

Utöver kommittémötet hölls också en genomgång av MuseITs alla olika delprojekt, och vi diskuterade hur vi kan samarbeta för att uppnå bästa möjliga resultat.

Projektet: MuseIT

Inom MuseIT har projektets partners i uppdrag att utforma teknik som möjliggör och breddar tillgången till kulturella upplevelser för personer med funktionsnedsättningar.

Det ingår också att utveckla förutsättningar för att bevara och skydda våra kulturarv på ett inkluderande och tillgängligt sätt. Vi ska utforska hur vi kan skapa en rik och varierad digital visning av kulturarvsobjekt. Det vill säga, hur vi kan använda tekniker som haptik och neurofysiologiska sensorer för att presentera musik, text och bild.

För oss på ShareMusic är det väsentligaste att de banbrytande teknologier som utvecklas inom MuseIT, ska förändra tillvaron för personer med funktionsnedsättningar. För många personer runt om i världen kommer det att skapa förutsättningar för att uttrycka sig, och för att medverka i och skapa konst och annan kultur. Detta är ovärderligt, speciellt för dem som inte kan lämna sina hem.

ShareMusics huvudfokus inom MuseIT kommer att ligga på att utveckla teknik som gör det möjligt att tillsammans skapa och dela kulturella upplevelser. Det betyder att vi ska utveckla en tillgänglig digital plattform, där användarna kan skapa tillsammans på distans, i realtid, med en maximerad känsla av närvaro och engagemang. Vi ser mycket fram emot att genomföra detta arbete, tillsammans med Professor Nigel Osborne och i samarbete med Stanford University med flera partners.

Vi deltar också aktivt i andra delar av MuseIT-projektet. I en workshop i Paris fick, till exempel, några av våra kollegor och erfarna musiker ge feedback på digitala användarupplevelser. Workshopen var i sig ett lysande tillfälle att utbyta erfarenheter och idéer om hur vi bäst kan tillhandahålla tillgängliga digitala miljöer.

Actronika

MuseIT-partnern Actronika är en ledande leverantör av högdefinierad haptisk teknik. Tillsammans med Michael Culture Association organiserade de sammankomsten i Paris. De fick också möjlighet att presentera sin verksamhet för oss andra. Och vi fick alla möjlighet att testa deras teknik. Bland annat fick vi uppleva hur det känns när en tom kopp fylls med vätska.

IRCAM

En mycket positiv del av projektet är att vi också får möjlighet att lära känna andra verksamheter, och att lära av varandra. Vid besöket i Paris fick vi en presentation av IRCAM – the Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music, lett av Frank Madlener.

IRCAM är ett av världens största centrum för offentlig forskning, och deras arbete är inriktat på såväl musikaliska uttryck som vetenskaplig forskning. IRCAM har ett nära samarbete med Centre Pompidou, där mötets första dag hölls.

Vi fick också möjlighet att fördjupa oss i IRCAMs innovativa AI-projekt om cyber-mänskligt samskapande, i vilket musiker i realtid improviserar musik ihop med maskiner.

Ett stort tack till Actronika och Michael Culture Association samt IRCAM, för organiseringen av detta viktiga och välbehövliga möte, för ert fina värdskap och för att ni presenterade ert fantastiska arbete för oss.

För mer information om projektet MuseIT, besök projektets hemsida: https://www.muse-it.eu

Definitioner

Haptik

Mer Information

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Haptik

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.