ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Två unga killar i ett rum med svarta draperier. Killen till höger har svart tröja, blå jeans och lockigt hår. Han ler och håller fram sin högerhand med handflatan upp, mot killen som står framför honom. Den andra killen har svart tröja och svarta träningsbyxor med tre vita ränder på sidan av benet. Han ser den andra killen i ögonen och håller upp sin hand i luften, ska precis göra låg high five. Bakom killarna syns en stor xylofon.

Vad vi gör, hur vi gör och för vem

Alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla. Det är visionen för ShareMusic & Performing Arts, nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering.

Foto: ShareMusic & Performing Arts

Kunskapscentret ShareMusic verkar för…

 • Allas rätt att delta i, uppleva och utöva kulturell och konstnärlig verksamhet
 • Att nå ut sektorsöverskridande och på alla nivåer i kulturens ekosystem
 • Att generera, tillvarata och samla kunskap i en kunskapsbank
 • Ökad delning och spridning av kunskap om inkluderande arbetssätt och metoder
 • Utveckling av konsten genom ökad inkludering

Vad vill vi uppnå?

 • Fler utövare, upphovspersoner och konstnärliga ledare med funktionsnedsättning i svenskt och internationellt kulturliv för konstens och samhällets berikande
 • Ett nytt kulturlandskap med nya uttryck och berättelser av utövare med funktionsnedsättning
 • Funktionsrättsperspektivet lika självklart som t ex etnisk mångfald, jämställdhet och andra diskrimineringsgrunder i hela kulturens ekosystem
 • Ökad kunskap om inkluderande arbetssätt i hela kulturens ekosystem
 • Ett rikare och mer jämlikt kulturliv i Sverige - och hela världen – som reflekterar samhällets mångfald och rikedom

Kulturens ekosystem

Med kulturens ekosystem menar vi alla aktörer som kan påverka möjligheterna till deltagande i kulturlivet eller en karriär inom området. Det handlar om aktörer som kulturskolan, grundskolan, studieförbund, gymnasieskolor, institutioner, folkhögskolor, högre konstnärliga utbildningar och inte minst det fria kulturlivet. Från barns möjlighet att prova på olika kreativa uttryck, hela vägen genom grundskolan till högre utbildning och yrkeslivet. Funktionsrättsperspektivet är sektorsövergripande och därför behöver utvecklingen också ske i flera sektorer och på flera nivåer, gärna samtidigt.

Bilden tagen på en kurs i dockteater i Skövde. Några personer syns på bilden. En ung kille ligger i en fåtölj med vänster arm böjd. Han har en öppen mun, och det syns ett medicinskt plaströr i ansiktet. Bakom honom står en ung man som har böjt sig över killen och håller honom om pannan. Mannen är mörkhårig och har en svart tröja på sig. Till höger om killen står en annan man i en ljusgrå tröja som har böjt sig över killen med en docka i händer. Dockan är handgjord och skapat av oranga och ljusgröna trådar. Längst till höger ser vi en kvinna klädd i en vit blus, svart tröja och svarta byxor. Hon har en handgjord docka skapat av papper och kartong som framställer en robot. Bakom dessa personer syns en flygel och några siluetter.
Foto: ShareMusic & Performing Arts

Vi skapar, utvecklar och delar kunskap

I ShareMusics kärna finns en ständigt pulserande utvecklingsplattform. Det innebär att vi inte bara delar kunskap, utan skapar också hela tiden ny kunskap. Vi utvecklar arbetssätt, metoder och mycket mer för att fler människor ska få möjlighet att uppleva, delta i och utöva kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi är även del av forskningsprojekt och samarbeten.

Arbetsformerna är bland annat konstnärliga labb, samarbets- och forskningsprojekt, föreläsningar, scenkonstproduktioner, kurser, workshops och andra typer av fortbildning och kompetensutveckling. Men vi är alltid öppna för nya vägar.

Läs mer om vårt arbete med forskning och utveckling här.

Nya möjligheter med innovation, teknik och digitalisering

På ShareMusic har vi alltid hållit oss i framkant när det gäller teknisk utveckling, särskilt på musikområdet. En viktig del i vår verksamhet är att utforska de möjligheter att delta och skapa som innovativ teknik och digitalisering kan erbjuda för personer med funktionsnedsättning. I samband med coronapandemin började vi på allvar att undersöka nya sätt att skapa tillsammans på distans. För den som har svårt att resa på grund av olika typer av fysiska, sociala, geografiska eller hälsorelaterade orsaker kan sådan teknik öppna upp helt nya möjligheter att delta från en trygg plats.

I centrum av bilden står en ung tjej med rött hår i en gul tröja. Hon står framför musikinstrumentet theremin och spelar. Theremin ser ut som en ljusbrun trälåda med en metallantenn som sticker ut från sidan. Tjejen ser mycket glad ut. Hennes ögon är stängda och hon har ett leende på läpparna. I höger hand klämmer hon en blå gummiboll med taggar. Bakom henne syns några siluetter.
Foto: ShareMusic & Performing Arts

Konstnärlig utveckling genom inkludering

Hos oss på ShareMusic utmanas och utvecklas det konstnärliga uttrycket ständigt. Därför arbetar vi ofta tvärkonstnärligt i samskapande processer där personer med olika bakgrund, erfarenhet och funktionsförutsättningar möts. Vi arbetar kort sagt med konstnärlig utveckling genom inkludering.

För att bereda väg för utvecklingen, arbetar vi ofta med både samskapande metoder och tvärkonstnärligt. Alla medverkande bidrar till den konstnärliga processen från en jämlik utgångspunkt. Det innebär exempelvis att vi alltid ser till att vara i tillgängliga lokaler, ledarna använder ett flexibelt arbetssätt och om vi reser tillsammans ser vi till att boende och färdmedel är tillgängliga. Den som har en eventuell funktionsnedsättning ska inte behöva tänka på det runtomkring utan kunna fokusera på det kreativa arbetet.

Vi arbetar samskapande i såväl korta som längre konstnärliga processer i allt från workshoppar och labb till fullskaliga scenkonstproduktioner. I samskapande arbete är alla med och tillför i processen i olika grad, vilket skapar vidgade möjligheter för nya uttryck att ta plats och utvecklas. Den samskapande processen kan användas hela vägen i det konstnärliga skapandet, eller i en del. Till exempel kan det samskapande arbetet utgöra en grund som sedan tas vidare av exempelvis en tonsättare i ett beställningsverk. I vårt samskapande arbete, liksom allt kreativt arbete vi gör, strävar vi alltid efter en hög konstnärlig kvalitet oavsett processens längd.

Professionalisering

Genom åren har vi även sett hur det finns ett glapp mellan vägen till ett yrkesliv inom konst och kultur och konstnärer med funktionsnedsättning. Idag har inte alla människor jämlika möjligheter att komma in på en konstnärlig utbildning och vidare ut i yrkeslivet. Det glappet vill vi överbrygga! Därför arbetar vi nu mycket med att utveckla modeller och hitta arbetsformer för att skapa mer jämlika villkor.

Läs mer om vårt arbete med professionalisering.

Vår förändringsmodell

Grafisk illustration av ShareMusics förändringsmodell. Det är 5 gröna cirklar som är sammanlänkade. Under respektive cirkel står det: "Uppmärksamhet", "Medvetenhet", "Attitydförändring", "Påverka normer" och "Jämlik scen". Ordet "Engagemang" sammanlänkar "Medvetenhet" och "Attitydförändring".

Vi har utarbetat en fungerande modell i arbetet för att nå en jämlik scen. Uppmärksamhet och medvetenhet skapar engagemang hos de som tar del av vårt arbete. Engagemanget skapar sedan förutsättningarna för den attitydförändring som krävs för att kunna och vilja påverka normer som så småningom kan leda till en jämlik scen – och samhälle.

 • Vi upprättar en digital kunskapsbank
 • Vi skapar och publicerar nytt metodmaterial
 • Vi arbetar utifrån en forskningsstrategi
 • Vi samarbetar kontinuerligt med andra aktörer kring utveckling av nya scenkonstproduktioner och konstnärligt arbete.
 • Vi driver på innovation för inkluderande och samskapande konstnärligt arbete.
 • Vi medvetandegör aktörer om funktionsrättsperspektivet på kulturområdet.
 • Vi bidrar på olika sätt till att överbrygga glappen på vägen till professionalisering för utövare med funktionsnedsättning.