ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Grafisk layout. En kaffekopp mot beige bakgrund. Blå text och röda markeringar ger information om tider och medverkande.
Bild: Anna Lindh-stiftelsen

Actions Speak Louder Than Words – Moving Beyond Language

Lyssna på texten

Lättläst version

Kan konst och kultur bidra till att utveckla, skydda och främja demokratiska värden och processer?

Demokrati finns inte. VI SKAPAR DEN!

Torsdagen den 15 september, på Internationella demokratidagen, medverkar ShareMusics verksamhetschef Sophia Alexandersson i ett samtal om innebörden av inkluderande samskapande och hur att gå bortom språkets gränser kan leda till nya sätt att tänka, skapa och vara. I samtalet kommer de medverkande att dela med sig av exempel på hur deras kreativa arbete har haft social inverkan och därmed påvisa hur sådana processer kan förflytta oss bortom och över såväl organisatoriska som kommunikativa gränser.

Samtalet ingår i Intercultural Morning Coffee, en serie samtal som arrangeras av och med Anna Lindh-stiftelsen. Syftet är att mötas med människor både inom och bortom stiftelsens nätverk som delar liknande uppfattningar, samt delta i en omfattande diskussion om konstens och den kreativa industrins roll i att skydda och upprätthålla demokratin.

Tid: 8.45–9.45

Plats: Zoom

Mer information och anmälan hittar du på Världskulturmuseernas hemsida via denna länk (på engelska).

Medverkande

Sophia Alexandersson (ShareMusic & Performing Arts, Sverige)

Micaela Casalboni (Teatro dell’Argine, Italien)

Samar Zughool (Povod, Slovenien)

Intercultural Morning Coffee modereras av Denise L Mellion, River of Light (Göteborg) och ledamot i kommittén för ALF Swedish network.

ENGLISH:

Can arts and culture help to develop, protect and promote democratic values and processes?

Democracy does not exist. WE MAKE IT! Join us in the second morning coffee discussion with three artists from Sweden, Italy, and Slovenia/Jordan on the International Day of Democracy. This is a chance to meet colleagues in the Anna Lindh Foundation Networks and beyond who share similar concerns and to be part of a wide-ranging discussion about the role of arts and creative industries in safeguarding and sustaining democracy.

Our guest speakers will discuss the meaning of inclusive co-creation and how moving beyond the confines of language can lead to new ways of thinking, creating and being. They will share examples of how their creative work has a social impact, demonstrating how these processes can move us beyond and across organisational and institutional boundaries and the confines of traditional communication channels.

Time: 8.45–9.45

Place: Zoom

More information and how to register can be found at the webpage of the Swedish Museums of World Culture via this link. The information is in English.

Speakers

Sophia Alexandersson (ShareMusic & Performing Arts, Sweden)

Micaela Casalboni (Teatro dell’Argine, Italy)

Samar Zughool (Povod, Slovenia)

The Morning Coffee is moderated by Denise L Mellion, River of Light (Gothenburg) and ALF Swedish network advisory committee member.

Definitioner

Mer Information

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.