ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Foto: Olga Shadura

Den avgörande länken mellan mänskliga rättigheter och konst

Varför är länken mellan mänskliga rättigheter och konst så avgörande? Under konferensen "Inclusion through Arts" i Jerevan hade vi privilegiet att träffa Manfred Nowak, en framstående expert inom mänskliga rättigheter och generalsekreteraren för Global Campus of Human Rights i Venedig. I denna artikel presenterar vi vårt samtal med Nowak om den avgörande relationen mellan mänskliga rättigheter och konst samt den roll som Global Campus of Human Rights spelar i att främja denna viktiga koppling genom sitt arbete.

Lyssna på texten

Lättläst version

— Vi lever i en mycket svår tid och vi behöver förena vårakrafter, inleder Nowak. Det gäller inte bara konst – även idrott kan spela en roll. Vi behöver effektiva kommunikationskanaler som når ut till en bred publik för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter, särskilt med tanke på de talrika utmaningarna som beväpnade konflikter, klimatförändringar och mänskliga rättighetskränkningar.  

I reflektion över det symbiotiska förhållandet mellan människorättsförsvarare och konstnärer, understryker Manfred Nowak den avgörande roll som mänskliga rättigheter spelar för att skydda individer som uttrycker sig genom konst. Genom att engagera sig i människorättsarbete blir konstnärerna själva försvarare av mänskliga rättigheter.

— Tänk på filmskapare eller konstnärer som belyser mänskliga rättighetskränkningar genom sitt arbete, förklarar Nowak. De hamnar ofta under hot, och mänskliga rättigheter fungerar som en sköld för att försvara dem.
Manfred Novak i samtal med Vahan Badalyan. Foto: Olga Shadura

Global Campus of Human Rights har flera initiativ för att stödja konstnärer som hotas av förföljelse. Ett exempel är arbetet med att erbjuda fristäder och resurser till afghanska kvinnor som samarbetat med det internationella samfundet och som efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan, hamnade plötsligt i fara.

Dessutom driver Global Campus of Human Rights ett dedikerat projekt som ger stöd åt konstnärer och människorättsförsvarare som tvingats lämna sina hemländer på grund av förtryck. Ett sådant exempel är Askold Kurov, en framstående rysk filmskapare som uttryckte sig mot kriget i Ukraina och som nu bor i Paris och Berlin där han fortsätter att arbeta för mänskliga rättigheter genom sitt konstnärliga arbete.

— Mänskliga rättigheter är det enda universellt accepterade värdesystemet i vår tid, understryker Manfred Nowak. Varje stat har en skyldighet att respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter, både inrikes och i sina utrikesrelationer.

I reflektion över konferensen uttrycker Nowak beundran för initiativ som främjar inkludering och empowerment genom konsten. Han framhäver särskilt föredraget av Nigel Osborne, ordförande i ShareMusics akademiska råd och kompositör, som är känd för sitt arbete med att använda musikens transformerande kraft för att läka och förena, bland annat i Ukraina:

— Musik, poesi, teater, film – alla typer av konst har en djup förmåga att förena människor och erbjuda tröst till offer för mänskliga rättighetskränkningar. Så snart man börjar sjunga tillsammans, dansa tillsammans eller spela musik på olika instrument – även de enklaste – skapas en känsla av gemenskap som liknar en familj. Musiken har en förmåga att överbrygga gränser och enighet över etnicitet eller kön. I den gemensamma musikskapandeprocessen skalas alla olika identiteter av; man är där för att dela och uppleva musiken tillsammans.

Enligt Manfred Nowak spelar konsten en mångfacetterad roll för att främja mänskliga rättigheter och stärka social sammanhållning. I en värld präglad av komplexa utmaningar, framstår föreningen av konst och mänskliga rättigheter som en kraftfull drivkraft för positiv förändring och kollektiv empowerment.

 

Definitioner

Mer Information

Om

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.