ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
På en bakgrund i orange och starkt rosa ligger en bild från föreställningen Min Konvention. Scenen är ganska mörk. I förgrunden knäböjer en svartklädd kvinna med en docka i knät. Dockan föreställer ett barn. Längre bak på scenen sitter en också svartklädd person i rullstol, och betraktar kvinnan och dockan.
Från föreställningen Min Konvention. Bild: Håkan Larsson (foto), Folk och Kultur (grafik)

Folk och Kultur 2023 ‒ Min Konvention: Scenkonst som språngbräda för engagemang i implementering av barns rättigheter

Lyssna på texten

Lättläst version

Min Konvention är en föreställning av barn, för barn, om deras konvention. Den är också ett led i ShareMusic & Performing Arts långsiktiga strävan att skapa förutsättningar för alla att etablera sig som professionella scenkonstnärer. Kopplingen till barn och deras rättigheter är central.

Vårt samtal kommer att fokusera på:
- kulturens roll för att stärka yttrandefrihet och demokrati,

- konstnärers villkor, (o)beroende av eventuell funktionsnedsättning,

- barns rätt till såväl sina konventionsbaserade rättigheter som till en ovillkorad kreativitet och konstnärlig utveckling.

Föreställningen Min Konvention är skapad för att öka alla barns kunskap om konventionen och ge dem verktyg att ta vara på sina rättigheter, men fungerar också som ett konkret sätt att skapa förebilder för barn med olika funktionsnedsättningar.

Jämlikhet är ett område där Sverige traditionellt sett har en stark ställning. Det betyder inte att vi är ensamma inom området – eller ens bäst i klassen. Min Konvention är ett samarbete med en inkluderande verksamhet i Armenien, ett gott exempel på hur vägen framåt kan se ut i en internationell kontext.

Medverkande:
Magnus Kirchhoff, Konstnärsnämnden, chef för Avdelningen för analys och samverkan

Karin Delén, jurist och dansare i ShareMusics dansensemble Work

Kristine Gevorgyan, Yerevan State University, Armenien, programkoordinator för mastersprogrammet för Mänskliga rättigheter och demokratisering i Kaukasien

Sophia Alexandersson, ShareMusic & Performing Arts, verksamhetschef och konstnärlig ledare

Moderator:
Jenny Nilsson, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), barnombud.

Jenny har varit barnombud hos SPSM sedan 2018. Innan dess har Jenny haft ledande positioner i internationella ungdomsorganisationer med fokus på rätten till utbildning för barn och unga med funktionsnedsättning. Jenny har även arbetat hos FN:s Kommitté för Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Geneve, hos Human Rights Watch i New York. Jenny har en masterexamen i Mänskliga rättigheter från Göteborgs universitet. Som SPSM:s barnombud ger Jenny sitt stöd till myndighetens barnrättsarbete, genom till exempel barnrättslektioner hos myndighetens statliga specialskolor.

Samtalet kommer att teckenspråkstolkas.

Dag och tid: Fredag 10 februari, klockan 12.45 ‒ 13.45
Plats: Munktellsalen, Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna

Programsida på Folk och Kulturs hemsida.

Hela programmet för årets folk och Kultur och information om biljettköp hittar du på Folk och Kulturs hemsida

Välkommen!

Min Konvention är ett samarbete mellan ShareMusic & Performing Arts, Scenkonst Sörmland, Smålands Musik och Teater och NCA Small Theatre i Jerevan.

Min Konvention genomförs med stöd från Svenska Postkodstiftelsen, Svenska institutet och Kulturrådet.

Definitioner

Mer Information

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.