ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
En grupp ungdomar gör rörelseövningar i en teaterlokal. De är på en scen, i bakgrunden syns salongens röda stolar. Glödlampor hänger i taket, lite som en stjärnhimmel.
Foto: NCA Small Theatre

Internationellt

Lyssna på texten

Lättläst version

Internationell samverkan är en del av ShareMusics DNA. Ända sedan starten 2002 har vi genomfört aktiviteter på olika språk, ibland tre eller flera samtidigt! Det är en självklarhet för oss att som kunskapscenter arbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Vi tycker det är viktigt att utbyta kunskap och erfarenhet över alla möjliga gränser – mellan länder, olika konstformer och olika funktionsförutsättningar. Vi har alla något att ge varandra som kan utveckla både oss själva som individer och vårt samhälle. Vi har genom åren bland annat haft fleråriga projekt i Ryssland, men har också arbetat i länder som Albanien, Armenien, Belarus, Irland, Island, Storbritannien och Tyskland.

Nätverk är också en viktig del av det internationella arbetet och vi är bland annat en del av European Arts & Disability Cluster. I klustret ingår organisationer från 18 länder.

Internationellt har vi bland annat arbetat med:

  • Samarbete och erfarenhetsutbyte med institutioner för högre utbildning
  • Policyutveckling
  • Samverkan med kommuner
  • Samverkan med konstnärliga institutioner
  • Samverkan med organisationer från civilsamhället och det fria kulturlivet
  • Samhällspåverkan genom ShareMusics förändringsmodell
  • Tvärsektoriell implementering av inkluderande metoder och förhållningssätt på flera olika samhällsnivåer

Röster om ShareMusics internationella arbete:

"Att vi inte hade samma språk hindrade oss inte. Det skapande estetiska uttrycket låter oss prata med varandra på lika villkor."
Kommunal tjänsteperson
"Mötet med ShareMusics fantastiska kursledare gav mig möjlighet att på ett helt annat sätt se min egen plats i världen. Innan projektet trodde jag att scenkonst som skapades av personer med funktionsnedsättning var något mycket enkelt – något som inte tas på allvar. För mig som person med funktionsnedsättning är det viktigaste resultatet att jag blev medveten om mitt eget ansvar, både i kreativt skapande och livet i stort. När man inser att man är viktig och meningsfull för den här världen kan man inte gå tillbaka till en tidigare oseriös uppfattning om sig själv. Punkten för ingen återvändo är nådd."
Projektdeltagare

Definitioner

Mer Information

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.