ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Illustration. Ljuslila bakgrund med en stiliserad fyr. Bredvid fyren, som i ljusstrålen, står det med svart text: ShareLighthouse, Elefantöra.
15
March 2022

ShareLighthouse: Elefantöra

Allt ljus på vår musikensemble Elefantöra! 29 – 31 mars är Elefantöra helt i fokus. Vi gör en djupdykning i deras utveckling från att vara medskapare till att utveckla sitt eget unika sound. Under tiden befinner sig ensemblen på Elementstudion i Göteborg och skapar helt ny musik. Höjdpunkten blir en intim konsert i studion där Elefantöra gjorde sin allra första spelning 2018!

(Information in English available below Swedish text)

Tisdagen den 29 mars har vi ett samtal som kommer att reflektera den fantastiska resa som Elefantöra har gjort. Med oss har vi tonsättaren Karen Power som var med från början när Elefantöra bildades 2017, och skribenten och artisten Zofia Åsenlöf som skrivit om Karens och ShareMusics arbetssätt. Moderator är doktoranden och tonsättaren Hugo Boothby från Malmö Universitet som nyligen samarbetat med Elefantöra som en del av sin forskning. Samtalet sker live kl. 15.00 men spelas även in och kommer att finnas tillgängligt i en vecka.

Under onsdagen gäller det att hänga med i våra sociala medier. Vi kommer att publicera artiklar, videos med mera om och med Elefantöra. Vi smyger även runt i kulisserna på Elementstudion och tjuvlyssnar på den nya musiken. Se till att du följer oss!

På torsdag 31/3 blir det grande finale när Elefantöra framför sin nyskapade musik på Elementstudion i Göteborg. Det blir en exklusiv konsert – endast 15 platser. Konserten kommer även att streamas live så du kan ta del av musiken var du än befinner dig i världen.

Innan konserten börjar kommer vi att hålla ett litet försnack för dig som ser konserten online. Där får du ytterligare inblick i Elefantöras resa tillsammans med bland annat producenten Jan Hansen.

Tid och plats

Samtal: ONLINE 29 mars kl. 15.00–16.30 (det kommer även att finnas tid för Q&A)

Konsert: Elefantöra ONLINE 31 mars kl. 20.00 (försnacket är ca 19.30–19.50)

Konsert: Elefantöra PÅ PLATS I ELEMENTSTUDION 31 mars kl. 20.00

Konsert och samtal är gratis, men vi behöver din anmälan!

För att ta del av samtalet och/eller den streamade konserten, vänligen fyll i anmälningsformuläret. Zoom-länk(ar) skickas ut på mejl samma vecka som eventen går av stapeln.

För att uppleva konserten på plats med oss i Elementstudion, klicka här för att komma till Billetto. Biljetten bifogas som en PDF i bekräftelsemejlet från Billetto.

OBS! Endast 15 biljetter – först till kvarn gäller!

Läs mer om Elefantöra här.

Med stöd från Insamlingsstiftelsen Signatur.

ShareLighthouse

En fyr, en solid byggnad som lyser upp och gör vattenvägen tillgänglig och farbar på ett tryggt sätt för alla sorters sjöfarare. Precis vad kunskapscentret ShareMusic vill vara för andra aktörer. Därför valde vi fyren som symbol för vårt nya koncept – ShareLighthouse. Konceptet innebär att vi sätter ljus på ett specifikt tema, en frågeställning, ett gott exempel, person eller grupp. Ja, vad som helst som vi vill belysa extra. Vi kommer att göra det på olika sätt – i sociala medier, på scen, i samtal, eller vad vi kan tänkas hitta på. Målet är att dela kunskap och erfarenheter på ett lättsamt sätt och utmana oss själva att experimentera med hur vi gör det.

In English

All light on our music ensemble Elefantöra! March 29 to 31, Elefantöra has full attention. We’ll do a deep dive into their development from being collaborators to an independent ensemble, developing their own unique sound. At the same time, the ensemble members will be at Elementstudion in Gothenburg, creating new music. The peak of the week will be an intimate live concert in the studio where Elefantöra did their very first performance in 2018.

On Tuesday 29th of March, we’ll have a conversation that reflects the amazing journey of Elefantöra. Composer Karen Power, who was there at the beginning when Elefantöra was formed, will be participating. Alongside Karen, we have writer and artist Zofia Åsenlöf who has written about Karen’s and ShareMusic’s working methods. Moderator will be composer and PhD Hugo Boothby of Malmö University who recently collaborated with Elefantöra as part of his research. The conversation will go live at 3.00 PM (CET) but will also be recorded and available for one week.

During the Wednesday, be sure to follow our social media! We’ll publish articles, videos and more about and with Elefantöra. We’ll also have a sneak peek backstage at Elementstudion and eavesdrop on the new music.

On Thursday 31st of March, the Grande Finale of the week will take place when Elefantöra perform their new music at Elementstudion in Gothenburg. It will be a most unique concert – we only have 15 seats. The performance will also be streamed live for you to take part of the music wherever in the world you might be. Moreover, we’ll also hold a little pre-talk before the concert for you who are watching the concert online. During that, you’ll get further insight to Elefantöra’s journey together with producer Jan Hansen among others.

Time and venue

Conversation: March 29 at 3.00–4.30 PM CEST ONLINE (There'll also be time for some Q&A)

Concert: Elefantöra – ONLINE – March 31 at 8.00 PM CEST (pre-talk ca 7.30–7.50)

Konsert: Elefantöra – IRL AT ELEMENTSTUDION – March 31 at 8.00 PM CEST (doors open at 7.30)

Concert and conversation are free of charge, but we need your registration!

To take part of the live conversation and/or streamed concert, please fill in this form (available in Swedish and English, choose language at top right). We will send you a Zoom link via mail the same week as the events take place.

To experience the concert live with us at Elementstudion, click here to get to Billetto. Your ticket will be attached as a PDF in the confirmation mail from Billetto. First come, first served!

With funds from Insamlingsstiftelsen Signatur.

ShareLighthouse

A lighthouse, a solid building that lights up and makes the waters accessible and navigable for all kinds of seafarers. Precisely what the knowledge centre ShareMusic aims to be for other actors. That is why we chose the lighthouse as a symbol for our new concept – ShareLighthouse. The concept implies that we highlight a specific theme, question, best practice, person or group. Basically anything that we want to shed some extra light on. We will do this in various ways – in social media, on stage, in conversation, or whatever we might come up with. The goal is to share knowledge and experiences in an easy-going manner and challenge ourselves to experiment with how we do it.  

The English version of our webpage is under construction but will come during spring 2022. Until then – please contact us at info@sharemusic.se if you have any questions.

Foto Karen Power och Hugo Boothby: ShareMusic.
Foto Zofia Åsenlöf: Anders Blentare.

Upptäck mer