ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Tre personer, Niklas, Sayam och Celine står bredvid varandra på scenen. Celine gestikulerar mot publiken.
Foto: Moa Johansson/ ShareMusic

MR-dagarna

I år deltog ShareMusic på Mänskliga Rättighetsdagarna. Under vår programpunkt "Den ironiska arbetslinjen", delade paneldeltagarna insikter om ett system som inte enbart brister i att vara anpassat för de individer det berör, men också hur det skapar en konflikt mellan personlig utveckling och de stödfunktioner som är nödvändiga för yrkesmässig tillväxt.

Lyssna på texten

Lättläst version

Årets MR-dagar, som hölls i Helsingborg 23-25 november bjöd på flera inspirerande föreläsningar och möten. ShareMusic deltog med programpunkten "Den ironiska arbetslinjen" där vi pratade om ämnet professionalisering. Eller mer specifikt: hur myndigheternas regelverk för olika stödmekanismer tenderar att hämma personer med funktionsnedsättning från att växa i sitt yrkesliv.

Funktionsrättsfrågor som berör

Under panelsamtalet diskuterades allt från frågor om maktbalans och självbild till nollsummespelet mellan lön och sjukersättning. Genom ett bra samarbete mellan vår moderator Celine Henriksson och paneldeltagarna Sayam Chortip (Elefantöra och frilansande poet) samt Nicklas Mårtensson (ordförande Funktionsrätt Sverige) lyckades vi konkretisera trassliga och destruktiva effekter av ett system som inte är anpassat efter personerna det berör.

Vi har pratat med Celine och bett henne säga några ord om sin medverkan.

- Något jag tog med mig från mässan var en förstärkt känsla av att allt fler börjar inse att funktionsrättsfrågor och allas rätt till arbete är något som berör oss samtliga. Vi har helt enkelt inte råd att fortsätta bygga en exkluderande arbetsmarknad - varken inom eller utanför kultursektorn.

Definitioner

Mer Information

Om MR-dagarna

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.