ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
En skylt med texten Skapa Plats. I bakgrunden syns en konsthall.
Foto: Emelie Nilsson/ShareMusic

Skapa Plats - en inkluderande metod

Vår offentliga miljö är full av platser som är till för ”alla”. Samtidigt är dessa platser långt ifrån alltid tillgängliga eller upplevs som välkomnande av alla.

Lyssna på texten

Lättläst version

Hur kan vi råda bot på detta? Den frågan ställde vi på ShareMusic & Performing Arts tillsammans med Tomelilla Konsthall och Form/Design Center i Malmö. Vi har alla tre funderat kring inkludering och såg att vi kompletterade varandra på ett intressant sätt. Efter 20 år av arbete med konstnärer med funktionsnedsättning har vi på ShareMusic kunskap om och kontakter med målgruppen, Tomelilla konsthall har lång erfarenhet av utställningar och konstnärsresidens och Form/Design Center i Malmö har stor kunskap inom gestaltning av det offentliga rummet.

Gemensam målbild

Utifrån den gemensamma målbilden att verka för fler tillgängliga platser skapades ett projekt där vi engagerade konstnärer med funktionsnedsättning. Vårt svar på frågan ovan är nämligen väldigt enkelt – för att få fler perspektiv behöver vi bjuda in personer med de perspektiv vi själva saknar! Det som krävs är tid, engagemang och kontinuitet. De konstnärer som valdes ut fick under ett par veckor arbeta med konst i det offentliga rummet utifrån målsättningen att skapa ökad tillgänglighet, ökad känsla av trivsel och trygghet samt högre livskvalitet.

Spännande möten

Vi valde att arbeta i residensform så att konstnärerna kunde uppleva samhället på nära håll och etablera kontakt med lokalbefolkningen. Det blev ett stort engagemang lokalt och många spännande möten.

Arbetsprocessen var väldigt öppen, vilket uppskattades av deltagarna som fick vara helt fria i relation till platsen och i sitt skapande. Samtidigt hölls allt samman av en processledare som fanns på plats och skapade såväl ett tryggt sammanhang som förutsättningar i form av inspirerande studiebesök, material, med mera.

”Det här residenset är ju att få en plattform att utveckla sitt konstnärskap, att få stöd, utrymme och material att kunna arbeta.”

”Det känns väldigt kul att det är så fria tyglar, att det har varit så öppet och fritt”

”Framförallt tycker jag att det är kul att det är ett projekt som fokuserar på process och inte resultat och det är ju väldigt givande att jobba i.”

”Bara genom att man får komma hit känns ju som en del i tillgängligheten, att ge konstnärer med funktionsvariationer möjlighet att åka iväg för det är ju verkligen inte självklart att man har möjlighet.”

I filmen SKAPA PLATS - Ett residens i Tomelilla kan du ta del av fler av de medverkandes tankar och få en liten inblick i projektet.

Metoden är enkel att arbeta efter och du som är nyfiken på att veta mer eller vill arrangera ett Skapa Plats!-residens får gärna kontakta oss på ShareMusic för att se hur vi kan arbeta med platser och tillgänglighet på din ort eller i dina lokaler.

Du når oss på info@sharemusic.se

Definitioner

Mer Information

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.