ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Haptics for inclusion

Är du intresserad av haptik och tillgänglighet? Nu har du chansen att delta i symposiet Haptics for inclusion, ett forskningsbaserat evenemang som syftar till att stärka samhället och bygga broar mellan olika områden mot förbättrad teknik för ett mer inkluderande samhälle.

Symposiet går av stapeln den 6 och 7 november 2023 och riktar sig till alla som är intresserade av haptik och tillgänglighet.

Lyssna på texten

Lättläst version

Symposiet Haptics for inclusion äger rum på DoTank Center (Textile Fashion Centre) i Borås och det organiseras av MuseIT-projektet som ShareMusic arbetar med.

Det primära målet med Haptics for inclusion är att skapa ett forum där haptikforskare, tillgänglighetsforskare, potentiella användare med egna erfarenheter och intresserade grupper kan träffas och dela med sig av de senaste rönen, pågående projekt och nya idéer inom sina respektive områden och bidra till att göra framsteg inom dessa områden. Genom att underlätta dialog, praktiska erfarenheter och interaktion hoppas vi kunna uppmuntra tvärvetenskapliga samarbeten och inspirera till nya forskningsinriktningar som införlivar multisensorisk teknik för att förbättra tillgängligheten för olika användargrupper, oavsett förmågor.

För mer information om vårt arbete med MuseIT: MuseIT – ShareMusic & Performing Arts

Definitioner

Mer Information

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.