ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
En grupp med människor som alla kollar in i kameran
Deltagarna på konferensen Inclusion through Arts. Foto: Olga Shadura

Konsten som verktyg för mänskliga rättigheter och inkludering

Hur kan konsten effektivt användas som ett verktyg för att främja mänskliga rättigheter och inkludering, med särskilt fokus på barns rättigheter och funktionsnedsättning?

Det var temat för konferensen “Inclusion through Arts” i Jerevan i början av mars 2024 som en del av ett flerårigt samarbetsprojekt. En rad framträdande internationella experter, beslutsfattare och representanter för kulturorganisationer samlades för att tillsammans utforska och diskutera denna viktiga fråga.

Lyssna på texten

Lättläst version

Konferensen “Inclusion through Arts”, som arrangerades av "Centre for European Studies" vid Yerevan State University i samarbete med ShareMusic & Performing Arts och andra partners, samlade en mångfald armeniska och internationella deltagare för att diskutera och uppmärksamma den växande rollen som konsten spelar i att skapa en mer inkluderande och rättvis värld.

Manfred Nowak, framstående expert inom mänskliga rättigheter och generalsekreteraren för Global Campus of Human Rights i Venedig, är övertygad om att konsten har en mångfacetterad roll för att främja mänskliga rättigheter och stärka social sammanhållning.

- Vi lever i en mycket svår tid och vi behöver förena våra krafter, säger han. Det gäller inte bara konst – även idrott kan spela en roll. Vi behöver effektiva kommunikationskanaler som når ut till en bred publik för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter, särskilt med tanke på de talrika utmaningarna som beväpnade konflikter, klimatförändringar och mänskliga rättighetskränkningar.
Vahan Badalyan och Manfred Novak vid konferensen i Jerevan. Foto: Olga Shadura

I en värld präglad av komplexa utmaningar, framstår föreningen av konst och mänskliga rättigheter som en kraftfull drivkraft för positiv förändring och kollektiv empowerment, enligt Manfred Nowak.

- Musik, poesi, teater, film – alla typer av konst har en djup förmåga att förena människor och erbjuda tröst till offer för mänskliga rättighetskränkningar. Så snart man börjar sjunga tillsammans, dansa tillsammans eller spela musik på olika instrument – även de enklaste – skapas en känsla av gemenskap som liknar en familj. Musiken har en förmåga att överbrygga gränser och enighet över etnicitet eller kön. I den gemensamma skapandeprocessen skalas alla olika identiteter av; man är där för att dela och uppleva musiken tillsammans.

“Min Konvention” och handboken “Inclusion through Arts” invigda

Under de senaste åren har ShareMusic tillsammans med sina partners vid Centre for European Studies vid Yerevan State University och Henrik Igityan National Centre for Aesthetics i Armenien utforskat olika sätt där sambandet mellan mänskliga rättigheter och konst kan uttryckas. Resultatet av detta arbete inkluderar föreställningen "Min Konvention", en scenkonstproduktion som lyfter fram FN:s konvention om barns rättigheter, samt en undervisningshandbok för skolor som använder inkluderande och kreativa metoder för att uppmärksamma Barnkonventionen. Dessa betydelsefulla resultat presenterades under konferensen och väckte stort intresse bland lärare.

Mariam Muradyan, som är en av författarna av undervisningshandboken, hoppas att den kommer i rätt tid och att den öppnar upp nya möjligheter för barn att lära sig om sina rättigheter:

- Vi hoppas att det armeniska utbildningsdepartementet tar på sig ägarskapet för den och inkluderar den i läroplanen, och vi har fått uppmuntrande förslag från dem. Vi planerar också att ordna möten med andra lärare för att demonstrera hur övningarna fungerar i praktiken. Vårt mål är att handboken ska vara en dynamisk resurs.
Konferensen samlade en mångfald armeniska och internationella deltagare. Foto: Olga Shadura

Vahan Badalyan, chef för Henrik Igityan National Center for Aesthetics i Armenien, reflekterar också med stort nöje över de två betydande resultaten som uppnåtts under det gemensamma projektet med ShareMusic & Performing Arts – föreställningen “Min Konvention” och utvecklingen av handboken för lärare. En annan framgång för projektet har att göra med att Vahan utnämndes från att vara chef för Small Theatre – NCA till att leda hela Henrik Igityans Centre for Aesthetics, där Small Theatre är en del. Denna utveckling, enligt Vahan, har gett honom ytterligare möjligheter att stödja projektet och sprida dess positiva resultat.

- Projekt som dessa, betonar Vahan Badalyan, är av yttersta vikt för samhället, både nationellt och internationellt. Genom att använda scenkonsten som ett kraftfullt verktyg kan man nå ut till en bred publik och gradvis förändra samhällets attityder och praxis kring inkludering och mänskliga rättigheter.

Läs hela intervjun med Manfred Nowak här

Läs hela intervjun med Vahan Badalyan här

Läs hela intervjun med Mariam Muradyan här

Definitioner

Mer Information

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.