ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Karin Styvers under ett seminarium på MR-dagarna i Göteborg. Hon pratar, sitter bakom en sorts pulpet i ljust trä. Karin har mellanblont hår, svart kavaj och vit skjorta. Bakom henne syns en blå bakgrund. Ett vattenglas och en karaff står till vänster om karin.
Foto: ShareMusic & Performing Arts

Min konvention: Skapandet av en juridisk föreställning för barn, med barn, om deras konvention

Lyssna på texten

Lättläst version

Intervju med regissören Karin Styvers

Skådespelaren Karin Styvers har arbetat med ShareMusic i flera år som workshopledare och kursledare, bland annat inom figurteater. Hon är även regissör och initiativtagare till vår kommande föreställning Min konvention. Dessutom skapar hon föreställningens manus – tillsammans med barn i Sverige och Armenien. Vi ville veta mer om Karins arbete och bad henne svara på några frågor.

Hur fick du idén till föreställningen Min konvention?

– Mänskliga rättigheter har alltid varit viktigt för mig, och då särskilt barns rättigheter, förklarar Karin. Som skådespelare har jag alltid sökt mig främst till barnteatern, dels för att det är en teaterform och publik som intresserar mig och dels för att jag tror att teatern har en väldigt betydelsefull roll och funktion för barn och dess utveckling.

Karin fortsätter.

– När jag sedan började studera på juristprogrammet föddes snabbt idén och viljan om att få göra någonting sceniskt om Barnkonventionen. Konventionen skulle dessutom snart bli svensk lag (januari 2020) och det kändes som en väldigt bra tidpunkt att sätta igång ett sådant arbete, konstaterar Karin.  

Hur har samarbetet med barnen i Sverige och Armenien sett ut? Vad har ni gjort?

– Barnen i Armenien träffade jag först, och då via länk, berättar Karin. Jag mötte två olika grupper i åldersspannet 10–18 år, under totalt fyra tillfällen. Inledningsvis berättade jag om konventionen och de fyra huvudartiklarna – artikel 2, 3, 6, 12. Därefter brainstormade vi kring artiklarnas innebörd och barnens associationer kring dess teman. Det följdes av uppvärmning och både rörelse- och teaterimprovisationer kring artiklarna. Slutligen intervjuade jag barn två och två, samtidigt som barnen individuellt och anonymt fick svara på frågor som jag utformat utifrån artiklarna. I Sverige använde jag mig av samma upplägg men då kunde vi träffas i samma rum.

Hur har arbetet med barnen påverkat utformningen av föreställningen/manuset?

– Det har gett mig en känsla av deras uppfattning om konventionens existens och främst deras upplevelse kring artiklarnas innehåll och hur väl artiklarnas mål realiseras i verkligheten. De har även bidragit med situationer knutna till artiklarna, som jag tagit med mig i utformningen av manus.

Berätta mer om innehållet i föreställningen! Hur kommer konventionen att gestaltas och ta plats?

– Föreställningen kommer att fokusera på de fyra huvudartiklarna, förklarar Karin. Rätten till icke-diskriminering, barnets bästa, rätten till liv och utveckling samt rätten att komma till tals och bli hörd. Barnets upplevelse kommer att vara i fokus och det är genom barnet, i form av en docka i barnstorlek, som vi kommer att möta de olika artiklarna och de situationer de kan aktualiseras genom.

Vad kan publiken förvänta sig? Vad hoppas du att de får med sig av upplevelsen?

– Publiken kan förvänta sig en föreställning med fokus på barn i förskoleklass till årskurs tre, där artiklarna belyses genom en docka och fyra dansare. Musiken kommer att vara en nerv genom hela föreställningen, som i övrigt blir näst intill ordlös. Jag hoppas att föreställningen kan ge barnen en uppfattning om sina rättigheter och också föda en vilja att veta mer om dessa, hos både små och stora, avslutar Karin.  

Förberedelser inför repetitioner av Min konvention drog igång i januari 2022 i Sverige, med medverkande från Armenien via länk. Repetitionerna kommer att sedan att ske utspritt under året på olika håll i Sverige och även i Armenien. Parallellt med detta skapas musik, dockor, kostym och scenografi. Beräknad Sverigepremiär är hösten 2022.

Läs mer om Min konvention här.

I bildgalleriet syns foton från workshopparna med barn i Armenien.
Foto: NCA Small Theatre

Definitioner

Mer Information

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.