ShareMusic använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies
Elever får undervisning av en workshopledare
Foto: Frida Genberg/ShareMusic

Nu söker vi pedagoger och skolor som vill vara med i vårt projekt EDI!

ShareMusic & Performing Arts startar nu upp del två i ett projekt om metodutveckling kring undervisning i elektroniska och digitala instrument. Vill du och din elevgrupp vara med? Vi hoppas det!

Lyssna på texten

Lättläst version

Såhär sa ett par pedagoger som var med under förra projektomgången:

”Det är roligt när de här eleverna också kan få ta ut svängarna, och det blir någonting bra av det.”

Musikpedagog som undervisar på anpassad skola

”Att elever får skapa musik, öva inför att framträda, bli nervösa – för att sedan stå på scen och känna att de lyckas! Det hör till de stora vinsterna med EDI-projektet.”

Musikpedagog som undervisar på både grundskola och anpassad gymnasieskola

Vi söker pedagoger som undervisar i musik på grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola. Vi är också intresserade av dig som arbetar med ensembleverksamhet i skolan. Slutligen är vi även intresserade av att få kontakt med dig som vill arbeta inkluderande, men inte har fått möjlighet att prova i praktiken än.

Det finns två spår i projektet och det går bra att visa intresse för båda:

  • Spår A – komma igång med EDI:

För dig som undervisar i musik och letar fler verktyg för inkludering

Detta spår är till för dig som behöver stöd i att lägga upp undervisningen. Du kanske saknar erfarenhet av att undervisa inkluderande med olika elevgrupper och/eller saknar utbildning inom musikpedagogik. Det spelar ingen roll om du i nuläget har egna elevgrupper eller ej.

  • Spår B – inkluderande ensemblespel:

För dig som är (eller vill bli) ensembleledare och vill arbeta inkluderande

Detta spår är för dig som vill fokusera främst på ensemblespel och utforska möjligheterna med samspel där elektroniska och digitala instrument ingår i samma ensemble som traditionella instrument. Det spelar ingen roll om du i nuläget leder ensembler eller ej.  

Bland er som ansöker kommer vi att välja ut ett mindre antal pedagoger med elevgrupper som får ta del av ett antal aktiviteter och workshoppar på er egen skola. Utöver det kommer vi erbjuda olika möjligheter till inspiration och nätverkande även till dig som inte blir utvald, eller till dig som är nyfiken, men inte har möjlighet att vara med fullt ut med dina elever.

Det finns inget krav på att du är utbildad inom musikpedagogik, huvudsaken är att du undervisar i eller förväntas undervisa i musik.

Om du i din verksamhet arbetar med grupper där elever från ordinarie och anpassad skolgång möts, eller om du vill utveckla sådana sammanhang, är din medverkan extra välkommen.

Vad innebär det att vara med i projektet?

Deltagandet kommer att se olika ut beroende på vilket spår du väljer och skräddarsys efter hur just dina behov ser ut.

Projektet inleds med inspirationsdagar som arrangeras på tre olika platser i landet. Dessa dagar är öppna för ett större antal pedagoger än de vi kommer att följa på plats i deras skolor. Därefter kommer vi från ShareMusic ut till de utvalda skolorna för att arbeta på plats i workshopform med respektive pedagogs elevgrupp/ensemble. Det kommer också finnas möjlighet till digital handledning. I oktober arrangeras en aktivitet i form av ett symposium på tema inkluderande musikpedagogiska metoder.

De resurser du och din skola lägger på projektet består främst av tid och engagemang. Om ni redan har tillgång till elektroniska och digitala instrument är det bra, men det är inget krav. Utöver aktiviteterna som ingår kommer vi under projektets gång be dig som pedagog att reflektera muntligt och/eller skriftligt kring dina erfarenheter. De kostnader som uppstår för skolan är resan till den inledande inspirationsdagen och till höstens symposium. Det finns möjlighet att ansöka om resebidrag till detta via projektet.

Projektet pågår hela kalenderåret 2024 och de fysiska besöken på skolorna kommer att planeras i nära samråd med de skolor/pedagoger som deltar.

Alla som är intresserade erbjuds att vara med i ett digitalt nätverk där man kan utbyta tankar och erfarenheter under projektets gång. Förhoppningen är att detta nätverk ska kunna leva vidare även efter projektets avslut. Resultaten kommer också tillgängliggöras i bl.a. poddformat.  

Tidsplan

Anmälan
Anmälan är öppen till och med 8 mars. Anmäl dig här.

Besked
Alla som har ansökt får besked innan Påskhelgen.

Planering av aktiviteter på din skola
Under april kontaktas alla som har blivit utvalda för att påbörja planering av besök och workshops på respektive skola.

Inspirationsdagar
Det anordnas tre inspirationsdagar under våren som inledning av projektet. De har samma innehåll, men arrangeras på tre olika platser i landet. Platser och datum bestäms utifrån var projektets deltagare finns och vilka datum flest kan. I ansökningsformuläret kan du markera vilka datum som fungerar för dig. Besked om plats, dag och tid meddelas i första halvan av april. Observera att även du som inte blir antagen att delta i projektet kan ta del av inspirationsdagarna.

Symposium
Ett symposium kommer att arrangeras under vecka 42. Mer information kommer senare. Även denna aktivitet är öppen för fler än de utvalda pedagogerna.

Frågor?

Kontakta Klara Blomdahl på klara@sharemusic.se eller 0737-881588.

Vill du veta mer om EDI?

Elektroniska och digitala instrument (EDI) i musikundervisning – ShareMusic & Performing Arts

Definitioner

Mer Information

Lyssna på texten

Lättläst version

Definitioner

Bildgalleri

Upptäck mer

By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.